Gặp em chiều Tắc Vân

Chuyến xe buýt chiều nay xuôi quốc lộAnh nhìn qua ô cửa thấy xôn xaoLá tươi nguyên hò hẹn buổi ban đầuBỗng nghe lòng sao nôn nao đến lạ Chỉ một đoạn... Read more »