Đã có thể ký hợp đồng trên smartphone qua nền tảng của Bkav

Tập đoàn công nghệ Bkav vừa trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực Hợp đồng điện tử. Nền tảng Bkav eContract... Read more »