Sáng kiến đặt password để thấy khi bị quên

Hoàng nói với Huy:– Huy này, tớ vừa nảy ra sáng kiến trong việc sử dụng máy tính đấy!– Thế à, sáng kiến gì? – Tớ đã đổi password máy tính thành... Read more »