“Hai luá” 4.0

Mô hình canh tác lúa lý tưởng đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long giúp giảm 50% phân bón, giảm 75% công bón phân, giảm 50% lượng rác thải khí nhà... Read more »

Du ngoạn ở các khu vườn quốc gia

Bên cạnh chức năng bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng, thực hiện công tác nghiên cứu thực nghiệm khoa học với mục đích bảo tồn thiên nhiên và môi... Read more »
Ad Widget