Giọt mưa chiều

Chiều mưa ngồi quán một mình Nhìn cô chủ nhỏ vô tình ngắm mưa Ai hoài niệm giọt mưa xưa Ai thầm ôm cả chiều mưa vào lòng HUY BA Read more »