Tiếp thị gặp thầy giáo

Chú ơi nhân ngày hai mươi tháng mười một, chú mua một giỏ hoa về tặng cô đi chú!– Vợ tôi không làm nghề giáo em à!– Thế thì cứ chú mua... Read more »