Không gian văn hóa của người Cơ Tu qua gác bếp

Đối với người Cơ Tu sinh sống vùng cao Quảng Nam, không gian bếp được xem là linh hồn của căn nhà và là không gian văn hóa – nơi của đoàn... Read more »