Hai dịch vụ mới triển khai tại Công viên phần mềm Quang Trung

Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã và đang tiếp tục xây dựng mô hình đô thị thông minh, triển khai ứng dụng kết nối công nghệ để phục vụ hoạt... Read more »