Những dấu hiệu cho thấy ổ cứng sắp hỏng

Ngoài những dấu hiệu cho thấy ổ cứng SDD hoặc HDD sắp bị hỏng nêu trong bài viết trên LBVMVT số 680, tôi thấy còn có một dấu hiệu khác chỉ có... Read more »