Ấn tượng Tam Giang

Phá Tam Giang – Cầu Hai là một thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đầm nước rộng lớn, ra xa bờ thì nước chảy xiết, gió mạnh như bão, đứng bên này... Read more »

Mũi Đôi – Điểm cực đông của nước ta trên đất liền

Mũi Đôi thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nơi đây có tọa độ 12038’52”N và 109027’44”E, được xem là điểm cực đông của nước ta trên đất liền.... Read more »
Ad Widget

Du ngoạn ở các khu vườn quốc gia

Bên cạnh chức năng bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng, thực hiện công tác nghiên cứu thực nghiệm khoa học với mục đích bảo tồn thiên nhiên và môi... Read more »