100% cử tri ủng hộ thành lập thị trấn An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang

100% cử tri xã An Hữu ủng hộ việc thành lập thị trấn An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Cái Bè thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về việc thành lập thị trấn An Hữu thuộc huyện Cái Bè trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã An Hữu.

Tại xã An Hữu, UBND xã thành lập các Tổ lấy ý kiến tại mỗi ấp và phân công nhân sự phục vụ cho quá trình lấy ý kiến cử tri, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Công tác niêm yết danh sách cử tri (bao gồm cử tri thường trú và tạm trú), tài liệu lấy ý kiến được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai. Công tác phát phiếu được tiến hành trực tiếp đến từng hộ gia đình theo từng ấp, khu phố. Công tác kiểm phiếu được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định.

Kết quả, 100% (16.203/16.203) cử tri xã An Hữu ủng hộ việc thành lập thị trấn An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Mời bạn đọc xem Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc thành lập thị trấn An Hữu thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tuệ Văn

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Recommended For You