Bộ xương của tổ tiên loài người?

Bộ xương hóa thạch này được xem là tổ tiên chung của các loài linh trưởng, trong đó có loài người

Đây là một loài chuyển tiếp, sống cách đây 47 triệu năm, ở vào thời kỳ nòi giống linh trưởng phân thành hai nhóm: một dòng dần dần tiến hóa thành người, khỉ và một dòng khác biến thành vượn cáo và các loài linh trưởng khác.

Động vật này có nhiều đặc điểm như con người, cho thấy mối liên hệ của chúng ta với các loài động vật hữu nhũ còn lại.

T.C

Recommended For You