Buộc TikTok thừa nhận các hành vi vi phạm tại Việt Nam

Lần đầu tiên Việt Nam buộc TikTok, một nền tảng xuyên biên giới ký thừa nhận sai phạm và có biện pháp khắc phục cụ thể.

Ngày 30/6, tại Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra toàn diện một nền tảng xuyên biên giới lớn ở Việt Nam, đó là TikTok.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai kiểm tra toàn diện nền tảng TikTok từ ngày 22 đến 28/5.

“Nhiều bộ ban ngành cùng vào cuộc kiểm tra, chia sẻ trách nhiệm quản lý nền tảng xuyên biên giới. Đây cũng là lần đầu Việt Nam buộc một nền tảng xuyên biên giới ký thừa nhận sai phạm và có biện pháp khắc phục cụ thể”, Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết.

Ông thông tin thêm, hiện nay đoàn kiểm tra đang thực hiện các bước cuối và tháng 7 sẽ có công bố.

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, TikTok đã thực hiện việc chặn, gỡ tài khoản, kênh theo yêu cầu của cơ quan quản lý với tỷ lệ đáp ứng 92%, gỡ 415 link vi phạm và 149 tài khoản.

Theo ông Lê Quang Tự Do, một trong các mục tiêu trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử là trên nền kinh nghiệm kiểm tra và xử lý TikTok, sẽ tìm cách nhân rộng và xử lý các nền tảng xuyên biên giới khác. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chấn chỉnh, xử phạt và buộc TikTok phải khắc phục sai phạm, tuân thủ nghiêm pháp luật Việt Nam.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra kế hoạch kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam với các nội dung như: Việc chấp hành các quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho người sử dụng trong nước của nền tảng này; việc chấp hành các quy định về quảng cáo; việc quản lý người nổi tiếng, người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên TikTok (Idol TikTok); việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội trên không gian mạng.

Đồng thời, đánh giá tác động của TikTok đối với thanh thiếu niên; kiểm tra việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; việc thực hiện nghĩa vụ về thuế; đánh giá tác động, ảnh hưởng của mạng xã hội TikTok đến xu hướng và vai trò của truyền thông chính thống.

Recommended For You