Đôi điều về đo tốc độ Internet bằng Speed test

  PC & Mobile số 698 có bài giới thiệu những công cụ kiểm tra tốc độ đường truyền Internet tốt nhất. Dù sao thì các thử nghiệm (test) dùng để kiểm tra cũng chỉ là mô phỏng chứ không phải thật cho nên không thể có độ chính xác 100% được.

  Hơn nữa các test này còn phụ thuộc vào các yếu tố như: vị trí server dùng để test, những hoạt động đang diễn ra trên đường truyền của bạn (nếu có ứng dụng chiếm băng thông lớn thì tốc độ đo được sẽ thấp), có phải là “giờ cao điểm” trong mạng lưới của nhà cung cấp dịch vụ hay không, có nhiều người cũng đang thực hiện speed test hay không…

  Dù sao thì việc kiểm tra tốc độ đường truyền cũng cho biết được là nó có được cải thiện so với trước đó hay không, có đủ mạnh để xem những chương trình trực tuyến, có thể download một file lớn lúc này hay chờ đến khi tốc độ khá hơn…

   
  Vũ Chinh

  Recommended For You