Đóng BHXH bao nhiêu lâu thì được lương hưu?

Bố của ông Nguyễn Xuân Minh (Hà Giang) năm nay 49 tuổi. Bố ông muốn đóng BHXH, vậy đóng bao lâu thì được nhận lương hưu?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Về mức đóng BHXH tự nguyện, căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, mức đóng BHXH hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Về phương thức đóng, căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, người tham gia được chọn linh hoạt các phương thức sau đây:

– Đóng hằng tháng;

– Đóng 3 tháng một lần;

– Đóng 6 tháng một lần;

– Đóng 12 tháng một lần;

– Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp của bố của ông năm nay 49 tuổi thì tuổi về hưu sẽ là 62 tuổi, do trong câu hỏi của ông không nêu rõ bố của ông đã từng tham gia BHXH được bao nhiêu năm nên giả định nếu bố của ông chưa có bất kỳ khoảng thời gian tham gia BHXH nào thì phải tham gia đủ 20 năm mới được nhận lương hưu, đối chiếu theo quy định trên bố của ông tham gia từ năm 49 tuổi đến năm 62 tuổi là 13 năm theo các phương thức 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 5 năm sau đó có thể đóng 1 lần cho những năm còn thiếu (7 năm) để làm thủ tục hưởng lương hưu.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Recommended For You