Đông Nam Bộ có tỉ lệ sinh viên đại học cao nhất

Tỉ lệ sinh viên/vạn dân có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng miền. Đông Nam Bộ là khu vực có tỉ lệ sinh viên/vạn dân cao nhất, 373 sinh viên/vạn dân.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô đào tạo đại học năm học 2021-2022 có 2.145.426 sinh viên.

Tỉ lệ sinh viên nhập học (đăng ký học) so với tổng số người trong độ tuổi học đại học, cao đẳng (GER) năm 2021 của Việt Nam là 35,4%, thấp hơn Indonesia (36,3%), Thái Lan (43,8%), Malaysia (43,1%) hay Singapore (91,1%).

Quy mô sinh viên có sự khác biệt giữa các vùng miền. Đồng bằng sông Hồng chiếm 23,49% dân số cả nước, tỉ lệ trường đại học chiếm 44,26% và quy mô sinh viên chiếm 39,86% tổng số sinh viên cả nước.

Ngược lại, Đồng bằng sông Cửu Long quy mô dân số chiếm 17,75% nhưng chỉ chiếm 6,97% trường đại học và 8,24% tổng số sinh viên cả nước.

Tỉ lệ sinh viên/vạn dân có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng miền. Đông Nam Bộ là khu vực có tỉ lệ sinh viên/vạn dân cao nhất, 373 sinh viên/vạn dân.

Trong khi đó tỉ lệ trường đại học của Đông Nam Bộ chỉ chiếm 22,95%, còn của Đồng bằng sông Hồng, nơi có tỉ lệ trường đại học cao nhất cả nước, là 44,26%.

Tỉ lệ sinh viên của Đồng bằng sông Hồng là 352 sinh viên/vạn dân. Thấp nhất là Tây Nguyên, 51 sinh viên/vạn dân, Trung du miền núi phía Bắc là 53 sinh viên/vạn dân.

Cả nước có 244 cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện cả nước có 244 cơ sở giáo dục đại học, trong đó 172 cơ sở giáo dục đại học công lập (26 cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các địa phương), 67 cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học hiện nay khá phức tạp với nhiều mô hình quản trị, quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học phân mảnh khi số lượng cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các bộ, ngành (không phải Bộ Giáo dục và Đào tạo) có tỉ lệ cao.

Số lượng các trường đại học địa phương khá lớn trong khi quy mô đào tạo của các trường đại học địa phương chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu đào tạo của cả nước.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc hệ thống này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả quản lý, hiệu quả đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt trong bối cảnh tự chủ đại học.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Phương Linh

Recommended For You