Hơn 6.600 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại ​Bảo Lộc

Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào công tác Hội, thời gian qua, Hội Nông dân TP Bảo Lộc chú trọng đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đây là được xem là phong trào nòng cốt để nâng cao chất lượng hoạt động hội nông dân địa phương.

Đến nay, toàn TP Bảo Lộc có 6.660 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có nhiều hộ khi có điều kiện tiếp tục đầu tư công sức và kinh phí mở rộng sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, tham gia giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện nay còn 0,42%; hộ cận nghèo 1,26%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,3 triệu đồng/người/năm; 100% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Hội Nông dân TP Bảo Lộc đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên nông dân khai thác hiệu quả tiềm năng và các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, mở rộng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân tạo ra động lực mới thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, ngày càng có sức lan tỏa lớn, số lượng hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp ngày càng tăng, nhiều mô hình điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

M.A

Recommended For You