Theo ông Airlangga, việc phát triển nguồn nhân lực để trở thành các tài năng kỹ thuật số cũng cần được tiến hành để chuẩn bị cho tầm nhìn “Indonesia Vàng 2045.”

Ông Airlangga nhắc lại rằng chính phủ cũng đã cung cấp nhiều hỗ trợ để lực lượng lao động có thể thích ứng với nhu cầu của thị trường, tạo việc làm mới, duy trì hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện tài chính.

Ông Airlangga nói rõ rằng đối với các sinh viên tốt nghiệp muốn trở thành doanh nhân, chính phủ cung cấp nhiều chương trình khác nhau, bao gồm cung cấp tín dụng ở nhiều cấp theo cách tích hợp.

Các doanh nhân mới khởi nghiệp có thể tiếp cận tín dụng kinh doanh nhân dân siêu vi mô (KUR) với lãi suất 3%/năm. Các doanh nghiệp tầm trung có thể tiếp cận tín dụng thông thường cũng như tín dụng thương mại.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+ | Hữu Chiến