Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ngày 13/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XVI. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2019-2023 , đồng thời, cùng trao đổi, thảo luận những giải pháp để tiếp tục thúc đẩy, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Đinh Khắc Tuấn cho biết, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được triển khai ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất và đời sống: khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội, khoa học nhân văn… tập trung vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế trực tiếp cũng như thúc đẩy phát triển hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. Kết quả nghiên cứu ngày càng đi vào cuộc sống, tính ứng dụng ngày càng tăng lên.

Điển hình là những ứng dụng có hiệu quả như: sản xuất chế phẩm lên men Latic nhằm xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò hay nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai giữa bò tót và bò, mô hình nuôi cá hồi vân tại tỉnh Đắk Lắk; cải thiện tầm vóc giống trâu địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo với giống trâu Murash tại Quảng Ngãi; quy trình chăn nuôi heo an toàn bằng thảo dược và chế phẩm sinh học trên đệm lót tại địa bàn tỉnh Bình Định…

Thông qua các sự kiện công nghệ như chợ công nghệ và thiết bị, sự kiện kết nối cung cầu công nghệ, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… toàn vùng ghi nhận 16 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết với tổng giá trị hơn 500 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp địa phương đã tận dụng được cơ hội tiếp cận các công nghệ mới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, bên cạnh đó một số doanh nghiệp chưa chủ động đầu tư nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ của chính bản thân doanh nghiệp dẫn đến ảnh hưởng tới hoạt động chuyển giao và đổi mới công nghệ…

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,88%/năm, năm 2022 tăng trưởng 8,94%, là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, đưa Đắk Lắk trở thành một trong những tỉnh có mức tăng trưởng cao của cả nước. Minh chứng cho thấy hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng gắn bó với sản xuất và đời sống, nổi bật là việc tiếp thu, ứng dụng nhanh những tiến bộ mới vào sản xuất và đời sống, góp phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành sản xuất chủ lực của tỉnh.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, mặc dù chính sách phát triển khoa học và công nghệ nói riêng, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực của địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, cần tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều chính sách thiết thực, sát với thực tiễn của vùng hơn nữa để khoa học và công nghệ thật sự đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 4 vấn đề liên quan những kết quả đã đạt được, mô hình tốt, kinh nghiệm hay và kiểm điểm những hạn chế, tồn tại trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng trong giai đoạn 2019- 2023; xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng trong thời gian tới; các cơ chế, chính sách mới được ban hành và thống nhất trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; những kiến nghị, đề xuất của các sở khoa học và công nghệ đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan nhằm tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, thành phố trong vùng.

Theo các đại biểu, để phát triển khoa học và công nghệ trong vùng thời gian tới cần tiếp tục bám sát quan điểm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nội hàm về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nêu tại các Nghị quyết số của Bộ Chính trị.

Mặt khác, các địa phương trong vùng cần thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản để triển khai hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các văn bản của Đảng, Nhà nước; xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, khẳng định rõ nét vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững của từng địa phương trong Vùng.

Chú trọng đầu tư, nâng cao tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp khoa học và nghệ công lập tại địa phương; đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực. Đầu tư, phát triển một số trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức nghiên cứu, trường đại học trong vùng; hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Đại học Đà Nẵng, Trường đại học Tây Nguyên và một số trường đại học, viện nghiên cứu trong vùng để phát triển thành những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ mạnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng và cả nước…

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; kết nối và phát huy hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ của vùng với các sàn giao dịch trong nước và quốc tế.

Tăng cường thẩm tra, thẩm định công nghệ đối với các dự án trước khi cấp phép đầu tư. Tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng; thúc đẩy kết nối chuỗi giá trị trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, nhất là liên kết các ngành, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học trong nội vùng và với các vùng khác trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo chuỗi vượt qua ranh giới địa phương,…

Nguồn: Báo Nhân Dân | MINH TUẤN

Ảnh bìa: Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội nghị

Recommended For You