Làm mồi bắt muỗi đêm để giám sát sốt rét

Tại kỳ họp lần thứ 11 của HĐND TP.HCM khóa X, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế – dân số trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023 – 2025. Trong đó có thông tin gây chú ý là dự chi hỗ trợ người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm 130.000 đồng/đêm. Công việc này được hiểu như thế nào?

Để phục vụ giám sát, điều tra muỗi truyền bệnh sốt rét, nhân viên chuyên trách có thể dùng những phương pháp khác nhau như: bắt muỗi trú đậu trong nhà ban ngày và ban đêm, ở ngoài nhà ban ngày, ở chuồng gia súc ban đêm; dùng bẫy đèn, bẫy màn bắt muỗi; đặc biệt là lấy thân mình làm mồi cho muỗi đốt máu ban đêm để bắt.

Phương pháp dùng mồi người bắt muỗi đêm được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát và phòng chống sốt rét ban hành tại Quyết định số 4922/QĐ-BYT ngày 25/10/2021. Theo đó, người bắt muỗi phải bộc lộ các phần cơ thể (tay, chân…) để dẫn dụ muỗi bay đến bám đậu, chích hút máu để bắt.

Muỗi sau khi bắt về sẽ được xác định thành phần loài, tính mật độ muỗi để phục vụ giám sát, điều tra, hoặc dùng thử nghiệm sinh học, xác định mức nhạy cảm của muỗi đối với hóa chất và đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu của hóa chất.

Trước đây, người làm mồi và người đi bắt muỗi đêm được hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm theo quy định tại Mục c, Khoản 3, Điều 5 Thông tư 26/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, hiện nay Thông tư nói trên hết hiệu lực nên TP.HCM đưa ra đề xuất hỗ trợ và vừa được HĐND thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế về buổi làm mồi người bắt muỗi vào ban đêm của nhân viên HCDC:

Nhân viên HCDC đang làm mồi người bắt muỗi ở vị trí ngoài nhà.

Nhân viên HCDC đang bắt muỗi ở vị trí chuồng gia súc.
Nhân viên HCDC đang làm mồi người bắt muỗi ở vị trí trong nhà.
Nhân viên HCDC đang phối hợp bắt muỗi ở vị trí trong nhà.

Nguồn: HCDC

Recommended For You