Mượn sách trong 120 năm

Cuốn “The Microscope and its Revelations” (tạm dịch: Kính hiển vi và những tiết lộ – 1856) của nhà sinh vật học người Anh William B. Carpenter (1813 – 1885) đã từng được một học sinh có tên Arthur Boycott đăng ký mượn và “quên” không trả.

Cô cháu gái của ông là Alice Gillett phát hiện cuốn sách trong lúc đang xem bộ sưu tập hơn 6.000 cuốn sách của ông.

Khi thấy sách có tem dán của thư viện Trường Hereford Cathedral tại Anh, cô Gillett đã quyết định trả lại cuốn sách cho thư viện.

Thực tế, học sinh Arthur Boycott đã trở thành một nhà nghiên cứu bệnh học và tự nhiên học nổi tiếng của Anh.

T.C

Recommended For You