Ngành công nghiệp TP.HCM có tín hiệu phục hồi

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 năm 2023 trên địa bàn ước tính tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số IIP trên địa bàn tăng 2,8% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê TPHCM vừa có báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố tháng 8 và 8 tháng năm 2023. Theo đó, bên cạnh các chính sách kích cầu tiêu dùng đang thực hiện, Thành phố đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm với tinh thần không đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Trong đó, ngành công nghiệp Thành phố cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8 năm 2023 trên địa bàn ước tính tăng 3,4% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số IIP trên địa bàn tăng 2,8% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 0,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,8%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,9%.

Đối với ngành công nghiệp cấp II, có 20/30 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2023 tăng so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành có mức tăng cao như: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 27,0%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 25,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 22,1%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 16,5%.

Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 8 tháng tăng 6,0% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành hóa dược tăng 18,2%; ngành cơ khí tăng 7,6%; ngành sản xuất hàng điện tử tăng 5,1%; ngành lương thực thực phẩm và đồ uống giảm 5,8%.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8 năm 2023 ước tính tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2023, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp giảm 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, có 10/23 ngành công nghiệp cấp II có chỉ số tiêu thụ tăng; một số ngành tăng cao như: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 68,5%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 67,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 26,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 18,3%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 18,2%.

Đối với hoạt động của doanh nghiệp, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/7/2023, Thành phố đã cấp phép cho 32.523 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 303.990,7 tỷ đồng, tăng 11,3% về giấy phép và giảm 12,4% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, 09 ngành dịch vụ chủ yếu có 24.093 doanh nghiệp thành lập, tăng 12,6% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 206.799,4 tỷ đồng, giảm 21,7%.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Vũ Phong

Recommended For You