Ngày 7/12 của 765 năm trước, ngày sinh Hoàng đế Trần Nhân Tông

Người nổi tiếng sinh ngày 7/12 là hoàng đế Trần Nhân Tông. Ông có tên khai sinh là Trần Khâm (陳昑), tự là Thanh Phúc.

Ông là vị vua Việt Nam thứ ba của nhà Trần nước Đại Việt. Vua Trần Nhân Tông trị vì từ ngày 8/11/1278 – 16/4/1293, sau đó làm Thái thượng hoàng rồi đi tu sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm cho đến khi qua đời.

Trần Nhân Tông được sử Việt đánh giá là một vị Hoàng đế anh minh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của Đại Việt cuối thế kỷ XIII, cũng như việc bảo vệ nền độc lập và mở rộng lãnh thổ đất nước.

Ngoài ra, Trần Nhân Tông cũng là một thiền sư lớn của Phật giáo Việt Nam thời trung đại. Ông là 1 trong 14 vị anh hùng dân tộc Việt Nam.

Ông sinh vào 7/12/1258 và mất vào 16/12/1308 (50 tuổi). Ông sinh tại Thăng Long, Đại Việt.

T.H

Hình bìa: Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông trên núi Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh

Recommended For You