Những dấu hiệu cho thấy ổ cứng sắp hỏng

    Ngoài những dấu hiệu cho thấy ổ cứng SDD hoặc HDD sắp bị hỏng nêu trong bài viết trên LBVMVT số 680, tôi thấy còn có một dấu hiệu khác chỉ có ở HDD mà không có ở SSD.

    Đó là trường hợp ổ đĩa HDD liên tục phát ra tiếng kêu lách cách hay tiếng rít khi truy xuất. Tiếng kêu khác thường này là dấu hiệu khá chắc chắn để bạn phải tiến hành sao lưu dữ liệu ngay và xem xét việc mua một ổ cứng mới.

    Trong khi đó, ổ đĩa SSD sẽ không phát ra bất kỳ tiếng kêu nào để báo trước rằng có gì đó không ổn. Tuy nhiên có một cách đơn giản và đáng tin cậy để biết được tình trạng ổ đĩa SSD là cài một phần mềm theo dõi, như Crystal Disk Mark cho Windows (http://crystalmark.info/download/index-e.html) hay Smart Reporter Lite cho Mac OS X (www.corecode.at/smartreporter_lite/index.html).

    Thành Nam

    Recommended For You