Ra mắt tập sách “Tuổi trẻ Việt Nam và những ca khúc chống xâm lăng”

Với độ dày gần 800 trang, tập sách “Chống xâm lăng trong ca khúc Việt Nam” của tác giả Trần Văn Nhiệm (bí danh trong hoạt động bí mật là Ba Nhiệm)... Read more »