Bất ngờ tìm thấy em trai là người hàng xóm

Sau hơn 50 năm tìm kiếm, cuối cùng bà Marilyn Meyers ở Michigan (Mỹ) cũng đạt được ý nguyện gặp lại em trai của mình Philips Osborn, nhưng bất ngờ đó lại là người... Read more »