Biệt tài lái máy kéo siêu hạng

Nông dân Gaggi Bansra, 21 tuổi ở Ấn Độ sở hữu biệt tài lái máy kéo siêu hạng, biến anh trở thành người nổi tiếng khắp vùng. Gaggi có thể “bốc đầu”... Read more »