Bức thư trong chai nhựa

Một bức thư bỏ trong chai nhựa, xuất phát từ đảo Sheppey, Kent vào ngày 25/8/1997 do một bé gái khi ấy 10 tuổi có tên là Susie Hampton viết, mới đây... Read more »