Áo trắng

Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong Hôm xưa em đến mắt như lòng Nở bừng ánh sáng. Em đi đến Hoa cỏ mừng vui đón bước em Áo trắng đơn sơ... Read more »