Giáo sư Trần Nghi, nhà khoa học đầu tiên xác định được tuổi Phong Nha – Kẻ Bàng

Dễ cũng đã hơn 10 năm rồi chúng tôi mới có dịp gặp lại Giáo sư Trần Nghi, nhà khoa học đầu tiên xác định được tuổi của Di sản thiên nhiên... Read more »