Duyên dáng trang phục truyền thống của phụ nữ Khmer Nam bộ

Cho dù văn hóa trang phục có phong phú và đa dạng đến đâu đi nữa thì trang phục truyền thống của người phụ nữ Khmer vẫn luôn giữ được những nét... Read more »