Giải mã tờ 100 USD mới của Hoa Kỳ

Cùng với vị cha già dân tộc Alexander Hamilton – 1 trong 2 người duy nhất không phải là tổng thống nhưng vẫn xuất hiện trên tờ 100 USD Mỹ lần đầu... Read more »