Chiếc lá cây đại hoàng khổng lồ

Chiếc lá cây đại hoàng khổng lồ ở làng Abbotsbury, quận Dorset, Anh có thể được ghi vào sách kỷ lục thế giới vì có đường kính lên tới 3,4 m. Nhiều... Read more »