Kiến trúc độc đáo chùa Phước Minh Cung – Trà Vinh

Trong số 14 di tích lịch sử văn hóa ở Trà Vinh được Bộ văn hóa – thể thao và du lịch xếp hạng, chùa Phước Minh Cung, còn gọi là chùa... Read more »