Những phát minh khoa học gây tranh cãi

Động cơ phản lực Có phải động cơ phản lực được chế tạo vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên (TCN) hay được chế tạo sau Công nguyên? Không có câu... Read more »