Cần giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gà

Đa số trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn hiện nay đều ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như con giống tốt, thức ăn công... Read more »