Cần giải pháp phòng chống ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi gà

  Đa số trang trại chăn nuôi gà quy mô lớn hiện nay đều ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như con giống tốt, thức ăn công nghiệp chất lượng cao, chuồng và trang thiết bị hiện đại, giúp kiểm soát dịch bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

  Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế mang lại thì chăn nuôi gà công nghiệp cũng đang nảy sinh rất nhiều vấn đề liên quan chất lượng môi trường, đe dọa sức khỏe của cộng đồng dân cư địa phương và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái tự nhiên do việc xử lý chất thải còn nhiều bất cập.

  Các trang trại nuôi gà đều có hệ thống xử lý chất thải bằng công nghệ biogas hoặc ao nuôi cá. Tuy nhiên, đa số hệ thống xử lý chất thải được xây dựng chưa tương xứng với quy mô của trang trại nên hiệu quả xử lý chưa triệt để và đều bị quá tải sau một thời gian ngắn hoạt động.

  Ngoài ra, các hộ nuôi lẻ, đa phần không đầu tư chuồng kín, xử lý chất thải không thường xuyên thì tình trạng ô nhiễm rất đáng báo động…

  Việc xử lý phân gà tại trại nuôi quy mô nhỏ hiện nay cũng không quá phức tạp.

  Đối với chuồng nuôi gà thịt, nền chuồng được độn bằng một lớp trấu dày từ 5 – 10 cm. Phân gà rớt xuống lớp trấu này trong suốt chu kỳ nuôi của một lứa gà kéo dài từ 45 – 50 ngày.

  Lượng chất độn và phân thải ra trong một lứa nuôi rất lớn, lên đến 25 tấn/trại 10.000 con (tức 2,5 kg/con/lứa). Tuy nhiên, rất ít chủ trang trại sử dụng các chế phẩm sinh học trộn vào thức ăn hoặc phun vào chất thải để xử lý mùi hôi nên khu vực xung quanh trang trại đều bị ảnh hưởng do mùi hôi và ruồi; nguồn nước bị ô nhiễm…

  Sau một lứa nuôi gà thịt, phân gà và trấu độn được thu gom và đóng bao để cung cấp cho cơ sở sản xuất phân hữu cơ hoặc bán cho các trang trại trồng cây ăn trái hoặc cây công nghiệp ở miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

  Chất thải của các trang trại gà đẻ được thu dọn 10 ngày một lần, đóng bao và chuyển đến nơi tiêu thụ. Trên đường vận chuyển, phân gà gây ra ô nhiễm mùi hôi rất nghiêm trọng, đồng thời nguy cơ gieo rắc mầm bệnh cho người và vật nuôi rất cao, nhất là đối với phân gà tươi của các trang trại nuôi gà đẻ.

  Các trạm kiểm soát trên đường khi phát hiện các xe chở phân gà chỉ xử phạt rồi đành phải cho xe đi tiếp vì không có nơi để “xả hàng” và xử lý nguồn ô nhiễm này!

  Vận chuyển phân gà trên đường..

  Để hạn chế ô nhiễm môi trường cho hoạt động chăn nuôi nói chung, nuôi gà công nghiệp nói riêng, ngành nông nghiệp và tài nguyên môi trường thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là các gia trại, trang trại chưa đầu tư đúng mức cho việc bảo vệ môi trường.

  Cán bộ môi trường ở xã, huyện tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, giám sát; yêu cầu các trang trại chấp hành tốt quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; quy định trách nhiệm cụ thể, trong đó có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trách nhiệm phục hồi môi trường trong trường hợp các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm, làm thiệt hại tới môi trường. Nếu vi phạm nghiêm trọng, tái phạm nhiều lần cần kiên quyết đình chỉ hoạt động chăn nuôi của trang trại. Việc này giúp xử lý dứt điểm các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường.

  V. BÁ QUAN

  Recommended For You