Hỏi chị Nguyệt: Chị từ đâu tới?

Một đêm thu trời quang mây tạnh, người và Trăng hỏi đáp. Đó là nội dung bài thơ “Nhân nguyệt vấn đáp” của Phan Huy Thực (1779 – 1846). Người hỏi Trăng:... Read more »