‘5 mối đe dọa’ có thể ‘ảnh hưởng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ’ trong năm 2023

Số liệu thống kê cho thấy, hơn 60% tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) đã trải qua các cuộc tấn công mạng trong suốt năm 2022. DNVVN là thành tố... Read more »

Giảm số lượng tấn công vào ứng dụng ngân hàng trên di động trong nửa đầu năm 2022

Các tổ chức, doanh nghiệp cho phép người lao động sử dụng thiết bị cá nhân cho công việc (Your Own Device – BYOD) cần thận trọng hơn với những nguy cơ... Read more »
Ad Widget