Điều kiện được sản xuất phim

Công ty của ông Lê Tự (TPHCM) đang có nhu cầu sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Theo ông được biết thì Luật Điện ảnh và nghị định không còn... Read more »

Sức sống của nghệ thuật sân khấu dù kê

Hình thành và phát triển gần 100 năm nay, nghệ thuật sân khấu dù kê là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân tộc Khmer Nam bộ nói chung... Read more »
Ad Widget