Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ xây dựng thành phố thông minh

Chiều 6/4, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội-Viettel tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giải pháp công nghệ thông minh hóa, tự động hóa phục vụ xây dựng thành phố thông minh”.

Để xây dựng Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, thành phố Thủ Đức đã phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, để phục vụ nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cũng như tìm kiếm mô hình, giải pháp ứng dụng thực tiễn vào hoạt động quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực, hình thành nền tảng cơ bản của một chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thành phố Thủ Đức tổ chức hội thảo này để ghi nhận đóng góp ý kiến của các nhà khoa học.

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kỳ Phùng, hiện thành phố Thủ Đức đang triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong một số lĩnh vực, nhất là hành chính công. Thành phố Thủ Đức cũng phát triển phần mềm dự báo ngập nước đô thị, ứng dụng một số tập dữ liệu lớn phục vụ dự báo xử lý nước thải đầu ra…

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia tập trung thảo luận và đưa ra các mô hình, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ xây dựng đô thị thông minh cho thành phố Thủ Đức.

Cụ thể là mô hình hóa IoT và trí tuệ nhân tạo cho nguồn dữ liệu đầu vào, thúc đẩy SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) mau chóng hội nhập nền kinh tế số thông minh; giải pháp xây dựng và phát triển thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt đô thị dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo; giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính công; giao tiếp thông minh trong cuộc sống đô thị thông minh…

Recommended For You