Xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu để xảy ra việc lạm thu trong trường học

Chiều 5/10, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đối với việc thu chi đầu năm, năm nay, HĐND Thành phố đã ban hành nghị quyết rất rõ ràng và trong đó quy định cụ thể từng mức thu.

Sở GD&ĐT cũng đã ban hành Văn bản số 4687 và hướng dẫn rất cụ thể. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc ở cơ sở, một số đơn vị vẫn chưa làm đúng quy trình và thực hiện theo hướng dẫn, dẫn đến những cụm từ như “lạm thu”, “thu, chi sai quy định”.

Đối với việc này, Sở đã có văn bản chấn chỉnh gửi các đơn vị. Ngày hôm qua, Giám đốc Sở GD&ĐT đã có cuộc họp giao ban với các phòng GD&ĐT và chỉ đạo rất cụ thể, là phải quán triệt, giám sát, kiểm tra. Việc người đứng đầu các cơ sở giáo dục làm sai thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Bắt đầu từ hôm nay, Sở đã có những đoàn đi kiểm tra đột xuất đối với những cơ sở giáo dục được báo chí phản ánh.

Ông Minh khẳng định, tất cả các hoạt động thu ở trong nhà trường thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Trước khi thu phải có dự toán mức thu và công khai rõ ràng cho phụ huynh mục đích thu, chi ra sao. Các đơn vị làm sai quy định, không đúng quy trình sẽ bị xử lý và xử lý nghiêm.

“Không thể ở trong trường có nguồn thu mà hiệu trưởng không biết”, ông Minh nhấn mạnh.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã có Văn bản về việc chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

Theo đó, Sở nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng để bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường…

Về nội dung thu, tất cả tên các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo đúng tên của 26 nội dung khoản thu thuộc 4 nhóm theo phân loại của Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Về mức thu, tất các mức thu của khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) phải đảm bảo không vượt mức thu tối đa theo quy định cùng từng nhóm theo phân loại địa bàn và không tăng quá 15% so với mức thu đã thực hiện trong năm học 2022-2023.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Vũ Phong

Ảnh bìa: Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM thông tin tại họp báo – Ảnh: VGP/Vũ Phong

Recommended For You