6 dịch vụ trực tuyến thuộc dịch vụ công mức độ 4 của Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (nộp hồ sơ, thanh toán phí/lệ phí nếu có, nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng) đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành thuộc thẩm quyền, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cung cấp 6 dịch vụ trực tuyến thuộc dịch vụ công mức độ 4 áp dụng cho tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở.

Các dịch vụ công trực tuyến thuộc dịch vụ công mức độ 4 bao gồm: Nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến; Hỗ trợ, hướng dẫn trực tuyến; Xử lý hồ sơ trực tuyến; Gửi kết quả xử lý thủ tục hành chính trực tuyến; Thanh toán phí, lệ phí trực tuyến và Ứng dụng mã QR Code trong quản lý hồ sơ.

Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần hỗ trợ có thể liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh theo số điện thoại (028)35202323 – 301 để được hướng dẫn thực hiện.
Nguồn: Khang Minh/Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Recommended For You