Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng: “Cần thay đổi tư duy về bảo đảm an toàn thông tin mạng”

Trong bối cảnh cả thế giới đang chuyển từ không gian thực sang không gian mạng, trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước, chúng ta hãy cùng nhau thuyết phục các cấp Lãnh đạo cho phép thay đổi tư duy về bảo đảm an toàn an ninh mạng:

Thay vì coi bị tấn công là kém, bị tấn công là tội, thì coi rằng bị tấn công và phát hiện sớm là tốt, bị tấn công và kịp thời khắc phục sự cố là tốt, bị tấn công và kịp thời rút kinh nghiệm để chia sẻ, cảnh báo cho người khác không bị tấn công một cách tương tự là tốt. Đây là đề xuất của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng tại Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương tổ chức sáng ngày 14/5/2021.

Bị tấn công nhưng phát hiện sớm, khắc phục sự cố kịp thời, nhanh chóng chia sẻ kinh nghiệm và cảnh báo là tốt

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhận định, chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng là hai mặt của một xu hướng phát triển tất yếu. Chúng ta phải chuyển đổi nhanh, bền vững. Chúng ta phải bảo đảm an toàn, an ninh mạng. An toàn, an ninh mạng là cái phanh, không phải để dừng cái xe chuyển đổi số lại, mà là để giúp người lái xe yên tâm nhấn ga đi nhanh hơn.

Hiện nay, đất nước chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, vì đang phát triển nên nguồn lực của chúng ta là hữu hạn, vì hữu hạn nên chúng ta ưu tiên cho khía cạnh phát triển trước. Do đó, chúng ta cần xác định phân loại rõ: Hệ thống thông tin của chúng ta phải tuyệt đối bảo đảm an toàn, an ninh mạng bằng mọi giá và Hệ thống thông tin chúng ta bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo hình thức quản trị rủi ro.

Từ đó, Thứ trưởng đề xuất, chúng ta hãy cùng nhau thuyết phục các cấp Lãnh đạo cho phép thay đổi tư duy về bảo đảm an toàn an ninh mạng: Thay vì coi bị tấn công là kém, bị tấn công là tội, thì coi rằng bị tấn công và phát hiện sớm là tốt, bị tấn công và kịp thời khắc phục sự cố là tốt, bị tấn công và kịp thời rút kinh nghiệm để chia sẻ, cảnh báo cho người khác không bị tấn công một cách tương tự là tốt.

Thiết lập Mạng lưới chuyển đổi số và ứng cứu sự cố của tỉnh

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm an toàn an ninh mạng, ở quy mô quốc gia hiện có ba lực lượng nòng cốt là: Bộ TT&TT, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Ở cấp địa phương, các Sở TT&TT cần chủ động tham mưu cho tỉnh để triển khai một cách tương ứng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chỉ đạo.

Tuy nhiên, để giải bài toán nhân lực an toàn thông tin mạng, chúng ta cần có giải pháp mới, giải pháp mang tính đột phá để giải quyết thách thức này. Hiện nay, chúng ta có một công cụ mạnh là Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Trên cơ sở đó, các Sở có thể thiết lập Mạng lưới chuyển đổi số và ứng cứu sự cố của tỉnh, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia giải quyết các vấn đề của tỉnh dưới sự điều phối chung của Sở TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT chia sẻ.

Nguồn: http://mic.gov.vn

Recommended For You