9 quốc gia trao đổi sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học

9 quốc gia tham gia Mạng lưới đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái sẽ cùng trao đổi về các thách thức và cơ hội, cùng nhau vạch ra các lộ trình hợp tác, cũng như nhân rộng các sáng kiến để bảo tồn đa dạng sinh học.

Từ ngày 4 – 6/10 tại Hà Nội, Mạng lưới đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (BES-Net) tổ chức Hội nghị Đối thoại 3 bên, quy tụ đại biểu từ 9 quốc gia tham gia, gồm: Cameroon, Colombia, Ethiopia, Kazakhstan, Kenya, Nigeria, Trinidad, Tobago và Việt Nam.

Đối thoại 3 bên trong khuôn khổ sáng kiến BES-Net, là sự trao đổi 3 chiều giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và các nhà thực hành, bao gồm đại diện các cộng đồng địa phương, nhằm phát hiện và xây dựng các ưu tiên về chính sách quan trọng ở cấp quốc gia và khu vực. Phương pháp đối thoại 3 bên này độc đáo ở chỗ nhằm mục tiêu thu hút sự tham gia của cộng đồng các nhà thực hành một cách có chủ đích, bao gồm thành viên của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, khu vực tư nhân, đoàn thể và các nhóm cộng đồng bản địa. Những nhóm này vốn ít tham gia vào việc xây dựng chính sách nhưng lại là tác nhân thay đổi ở địa phương khi thực hiện giải pháp từ dưới lên trong các vấn đề về bảo tồn thiên nhiên.

Tại Việt Nam, trong khuôn khổ dự án BES-Net, UNDP và Bộ TN&MT đã thực hiện nghiên cứu cơ sở về chi trả dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước và biển tại Việt Nam và dự kiến triển khai việc xây dựng Đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái cho Vườn quốc gia Tràm Chim để giúp thúc đẩy việc thực hiện cơ chế về chi trả dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Quỹ giải pháp BES còn giúp thử nghiệm các kỹ thuật phục hồi đất thân thiện với côn trùng thụ phấn ở Kazakhstan; nâng cao năng lực về kỹ thuật chụp ảnh macro, quản lý ong không đốt, thụ phấn cho dơi và thiết kế vườn thụ phấn ở Trinidad và Tobago và các hoạt động phục hồi đất đai và quản lý đất bền vững có mục tiêu khác ở Cameroon, Kenya và Malawi.

Ông Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết: “Các quốc gia tham gia BES-Net sẽ cùng chia sẻ về những thành công và kinh nghiệm của mình, để cùng nhau thảo luận về tương lai. UNDP rất tự hào khi không chỉ thúc đẩy các giải pháp liên quan đến đa dạng sinh học mà còn giúp tăng cường đối thoại giữa các bên có thể cùng nhau tạo ra thay đổi”.

Hội nghị Đối thoại 3 bên trong khuôn khổ sáng kiến BES-Net hứa hẹn là một sự kiện mang tính đột phá, giúp mang lại những hiểu biết sâu sắc, có ý nghĩa, thúc đẩy hợp tác và đưa các quốc gia tham gia tiến gần hơn tới việc xây dựng các chiến lược mang tính thực tiễn nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết trong việc duy trì tính bền vững của đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Hội nghị Đối thoại 3 bên lần này cũng mong muốn kết nối cộng đồng các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và các bên thực hành để cùng đánh giá các nỗ lực của 9 quốc gia, trao đổi về các thách thức và cơ hội, đồng thời cùng nhau vạch ra các lộ trình hợp tác, cũng như nhân rộng các sáng kiến. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tất cả các quốc gia được hưởng lợi từ Quỹ giải pháp BES họp mặt trực tiếp.

Các đại biểu tham gia hội nghị sẽ trao đổi về việc triển khai Khung đa dạng sinh học toàn cầu Kunming-Montreal dựa trên tình hình thực tiễn mới nhất ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, bao gồm việc xem xét các kết quả nghiên cứu được công bố mới nhất từ Diễn đàn Chính sách-khoa học liên chính phủ về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) và các chiến lược nhằm tăng cường sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan.

Tại hội nghị này các nước cùng nhau chia sẻ về các tác động, thách thức, cơ hội và bài học kinh nghiệm của các sáng kiến được Quỹ giải pháp BES hỗ trợ. Những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ giúp định hướng cho các chính sách, nghiên cứu và giải pháp hiệu quả trong tương lai; giúp thúc đẩy việc hợp tác và củng cố cam kết toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học; tập trung vào việc liên kết các đóng góp từ cộng đồng các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học và các bên thực hành nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sức chống chịu của các hệ sinh thái.

Việc chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức hội nghị là minh chứng cho thấy sự công nhận những nỗ lực mà Việt Nam đã và đang thực hiện nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng của mình.

Việt Nam được biết đến về tính đa dạng sinh học độc đáo và giá trị vào loại bậc nhất trên thế giới, là quốc gia có các hệ sinh thái đa dạng từ rừng nhiệt đới, núi đá vôi, hệ sinh thái biển và ven biển, với hơn 100 loài chim và 10% số loài thực vật là các loài đặc hữu tại đây.

Từ 2017 đến 2022, với sự hỗ trợ của BES-Net, Việt Nam đã thực hiện việc xây dựng Báo cáo đánh giá hệ sinh thái quốc gia (NEA). Báo cáo do Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) thực hiện.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Thu Cúc

Ảnh bìa: Đề án chi trả dịch vụ hệ sinh thái cho Vườn quốc gia Tràm Chim triển khai trong khuôn khổ dự án BES-Net

Recommended For You