Tổng đài 111 kịp thời hỗ trợ hơn 800 trẻ em trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2023, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) tiếp nhận 238.500 cuộc gọi đến và đã tư vấn cho 15.991 trường hợp; hỗ trợ can thiệp, bảo vệ cho 845 trẻ em.

Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong 9 tháng năm 2023 đã được tăng cường; bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ giúp xã hội và kịp thời phát hiện, giải quyết, thông tin các vấn đề, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và liên quan đến quyền trẻ em về Tổng đài 111.

Trong 9 tháng năm 2023, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 238.500 cuộc gọi đến, 950 lượt tiếp nhận qua App và Zalo, trong đó có 15.991 cuộc gọi tư vấn và 845 ca can thiệp hỗ trợ. Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người tiếp nhận và tư vấn 1.248 cuộc gọi, chuyển tuyến 44 ca để hỗ trợ cho 49 nạn nhân của mua bán người.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Công an, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước đã phát hiện 1.075 vụ xâm hại trẻ em, xâm hại 1.233 trẻ em, tăng 2,6% số vụ và tăng 13,3% số trẻ em bị xâm hại so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó xâm hại tình dục trẻ em là 917 vụ, xâm hại 1.041 trẻ em).

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang tiếp tục phối hợp với Bộ Công an triển khai kết nối cơ sở dữ liệu trẻ em vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai thu thập thông tin về tình hình trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em theo Thông tư số 13/2021/TT-LĐTBXH.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về tình hình xâm hại trẻ em; việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; tình hình thực hiện luật pháp, chính sách về trẻ em mồ côi; tình hình nuôi con nuôi và chăm sóc thay thế; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Về huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong 8 tháng năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động được trên 17,851 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ cho 48.221 lượt trẻ em, với kinh phí trên 26 tỷ đồng.

Tổng đài 111 được sự quản lý của Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, là đường dây khẩn cấp có nhiệm vụ thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân qua điện thoại, kiểm tra thông tin tố giác ban đầu. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được chuyển tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em. Tổng đài không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ | Thu Cúc

Ảnh bìa: Nhân viên tư vấn của Tổng đài 111 trả lời các cuộc gọi.

Recommended For You