Bến cũ

  Chào năm tháng ta quay về bến cũ
  Tìm tuổi thơ bàng bạc mảnh trăng chiều
  Dòng sông xưa con đò giờ khuất bóng
  Mây nước vang buồn vọng gió cô liêu.
   
  Ta ngơ ngác giữa hai bờ hư thực
  Hỏi hoàng hôn sao chẳng thấy em về
  Mở trang vở ta giở tìm chữ nhớ
  Hoa gạo đốt lòng cháy rực trời quê.
   
  Đây bến cũ người lái đò đâu mất?
  Khi ta về người đã mãi đi xa
  Trăng không khóc sao chòng chành lệ ứa
  Mưa phương nào hay mưa ở hồn ta?
   
  Đây con sóng đưa ta thời đi học
  Ta vô tư, đánh mất đến bây giờ
  Xin cúi mặt để một lần tiếc nuối
  Để mây chiều rơi rụng bớt bơ vơ…

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

  Recommended For You