Biển và em

Biển vừa nói với em
Nhớ em nhiều như sóng
Nhiều như mây gió lộng
Nhiều như cát biển khơi.

Biển cũng vừa hỏi em
Nhớ anh nhiều không em?
Lời yêu còn giấu kĩ
Bao giờ mới nói ra?

Chắc một ngày không xa
Lời yêu rồi sẽ kể
Như biển nhiều sóng thế
Buồm căng phồng gió khơi.

Biển bảo em gắng đợi
Một ngày mình tìm nhau
Để tim… sóng cuộn trào
Thỏa bao ngày yêu nhớ…

Biển Vắng

Recommended For You