Bình minh biển

Mặt trời như quả trứng hồng
Tươi non sinh tự trong lòng biển xanh

Mây vàng đỡ mặt trời lên
Gió thơm, sóng mát vỗ êm mấy bờ

Bình minh – đứa trẻ ngây thơ
Dạo chơi mặt biển, gót tơ rỡ ràng

Lung linh… biển bắc cầu vàng
Cho người bờ ấy bước sang bờ này

Riêng tôi đứng lặng làm cây
Uống bình minh biển đến… say lá cành…

Phi Tuyết Ba

Recommended For You