Cầu quay

Đến trường qua Cầu Quay
Ngày hai bận qua đây
Đi về mình chung lối
Bổng nhiên như thành đôi

Phất phơ đôi vạt áo
Nhịp guốc chờ bước nhau
Má hồng sau quai nón
Em che tiếng cười giòn?

Cung đường nhiều ngả rẽ
Trên đường nhiều ngựa xe
Mấy năm chân chưa mỏi
Một nẻo tình tinh khôi

Rồi một ngày… thăm thẳm
Rồi nắng… cũng âm thầm
Rồi mây không xanh nữa
Rồi buồn giấu vào mưa

Cầu Quay đâu có quay
Người đi không quay lại
Biền biệt mùa lại mùa
Hoa me xưa tàn úa

Niềm vui như con nước
Lỡ nhịp cầu hẹn ước
Áo trắng ngỡ ngàng rêu
Mộng ảo bờ thủy liễu

Ai đi phía trời xa
Sương khói nẻo phù hoa
Lúc nào nghe xa vắng
Cố xứ về một lần?

Tiễn thêm một mùa nữa
Ngập ngừng trên cầu xưa
Mây nước trôi, trôi mãi
Cầu Quay chờ ai hoài…

NGỌC HÙNG

Recommended For You